00:09:13,607 –> 00:09:18,078

gdzie my jesteśmy?
u siebie w przenośni